Aktuellt

Vi söker en MONTÖR/UNDERHÅLLSARBETARE till avdelningen ledningsnäten

01.10.2019« Tillbaka

Till arbetsuppgifterna hör mångsidiga uppgifter inom underhåll och byggande av vatten- och avloppsledningar samt kontroll och installation av vattenmätare. Personen vi söker bör ha initiativförmåga, samarbetsförmåga samt förmåga att kommunicera på de båda inhemska språken. Tidigare erfarenhet inom VVS-branschen och BE- samt C-körkort räknas som fördel för sökanden.

Lönen betalas enligt det kommunala arbetskollektivavtalet för timavlönade. Förutom dagsarbete tillkommer även beredskap. Vid besättande tillämpas sex månaders prövotid. Den valda skall före mottagande av befattningen lämna in ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.

Ansökan samt kopior av studie-, arbets- och andra intyg adresseras till Jakobstads Vatten, Strengbergsgatan 1, PB 87, 68601 Jakobstad eller per e-mail ansokan.jakobstadsvatten@jakobstad.fi senast 28.10.2019 kl. 13:00.

Närmare upplysningar ges av nätverksingenjör Jon Majors, 044 0668658 eller nätverksmästare Reijo Viinikka, 044 7851270.

Affärsverket Jakobstads Vatten