Affärsverket Jakobstads Vattens organisation

Direktionen för Affärsverket Jakobstads Vatten 2017-2021

Ordinarie ledamöter Personliga ersättare
Viktor Ekman, ordförande, sfp Daniel Asplund, sfp
Vesa Suvanto, viceordförande, sdp Kari Viinikka, sdp
Sixten Rönn, sfp Henrik Lillqvist, sfp
Denise Björn-Lindell, sfp Jaana Silander, sfp
Kristiina Lundström-Björk, sfp Linn Stenberg, sfp
Kurt Hellstrand, KD Anders Byggmästar, KD
Riitta Pehkonen, pro Jasmin Lehtonen, pro

Affärsverket Jakobstads Vatten

Verkställande direktör

 • Andreas Svarvar

Administration

 • Anni Liljekvist, byråsekreterare

 • Peter Lentinen, ekonomisekreterare

 • Petra Rosenqvist, servicesekreterare

Planering

 • Bodil Dahlin, äldre planeringsingenjör

 • Emma Kivikangas, planeringsingenjör

 • Anssi Tervaskangas, planeringsingenjör

Ledningsnäten

 • Reijo Viinikka, nätverksmästare

 • Jon Majors, nätverksingenjör

 • Montörer, 6 st

 • Lagerpersonal, 2 st

Reningsverken

 • Glenn Lahtinen, driftschef

Åminne vattenverk

 • Marko Pisilä, driftsingenjör

 • Processkötare, 5 st

 • Servicemän, 2 st
 • Laboratorieansvarig

 • Laborant, deltid

 • Städerska, deltid

Alheda reningsverk

 • Leif Nyberg, driftsingenjör

 • Processkötare, 4 st

 • Städerska, deltid