Aktuellt

System för störningsmeddelanden

30.10.2023« Tillbaka

Jakobstads Vatten använder ett system för störningsmeddelanden, med vilket man områdesvis kan skicka ut textmeddelanden, e-post eller röstmeddelanden till de kunder som drabbas av en störning. Störningssituationer kan vara exempelvis akuta vattenläckor eller planerade avbrott i vattenförsörjningen till följd av underhållsarbeten.

Systemet når de telefonnummer som har registrerats till en specifik adress i Jakobstad, dock hittar systemet inte nummer som är hemliga och vissa kunder kan ha i bruk en telefon som är registrerad på annan ort.

För att lösa problemet har Jakobstads Vatten nu tagit i bruk en tjänst där kunder kan kontrollera till vilken adress deras telefonnummer är registrerad och vid behov ändra uppgifterna. Man kan även lägga till en adress som man vill få störningsmeddelanden angående, exempelvis arbetsplatsen eller föräldrarna. Tjänsten är gratis för alla.

Invånareportalen