Avläsning av vattenmätare

Kunden avläser vattenmätaren en gång per år då Jakobstads Vatten skickat ut avläsningskort. Fyll i och underteckna kortet samt skicka in det per post eller fax. Du kan även anmäla mätarställningen via internettjänsten. Anmälningar per telefon kan vi tyvärr inte godkänna.

Via internettjänsten får du information om din fastighets vattenförbrukningshistoria mm. För att komma in i tjänsten behöver du mätarnummer samt pin-kod. Du kan finna dessa på mätaravläsningskortet. Öppna tjänsten via snabblänken "Avläsning av vattenmätare" till höger.

Jakobstads Vatten avläser vattenmätarna en gång per 4 år.

Vattenmätaren avläses även vid kundbyte. För detta används en särskild blankett som ifylles och undertecknas av den gamla och den nya kunden. Blanketten kan du beställa från faktureringen vid Jakobstads Vatten.

Ifall du önskar hjälp med avläsningen kan du kontakta nätverksingenjör Jon Majors.

Exempel på avläsning av vattenmätare. Fäst uppmärksamhet endast vid svarta siffror eller visare, icke de röda. Beakta alltså endast de hela kubikmetrarna.

Avläst mätarställning 244 m3.
Avläst mätarställning 244 m3.
Avläst mätarställning 1679 m3.
Avläst mätarställning 1679 m3.
Avläst mätarställning 4703 m3.
Avläst mätarställning 4703 m3.