Störningsmeddelanden

Jakobstads Vatten använder ett system för störningsmeddelanden, med vilket man områdesvis kan skicka ut textmeddelanden, e-post eller röstmeddelanden till de kunder som drabbas av en störning. Störningssituationer kan vara exempelvis akuta vattenläckor eller planerade avbrott i vattenförsörjningen till följd av underhållsarbeten.

Systemet når de telefonnummer som har registrerats till en adress i Jakobstad, dock hittar systemet inte nummer som är hemliga utan då bör du skilt lagra nummern i systemet.

Via länken nedan styrs du till invånareportalen, där man kan kontrollera postadressen telefonnummern är registrerad till och vid behov ändra uppgifterna. Man kan även lägga till adresser som man vill få störningsmeddelanden angående, exempelvis arbetsplatsen eller nära anhöriga. Via portalen kan du även blockera meddelanden. Tjänsten är gratis för alla.

Invånareportalen

Störningsmeddelandetjänsten är inte kopplad till Jakobstads Vattens faktureringsprogram eller något annat av stadens kontaktinformationssystem. Kontaktuppgifterna till störningsmeddelandesystemet hämtas via telefonoperatörerna.

Ifall inmatningen av uppgifterna av någon orsak inte lyckas, sänd dina kontaktuppgifter via e-mail (namn, adress och telefonnummer) till vattenfaktureringen@jakobstad.fi så kompletterar vi dina kontaktuppgifter i systemet. Inmatningen/kompletteringen av de egna uppgifterna i systemet bör dock främst skötas själv.

Störningsmeddelandetjänsten används endast vid exceptionella situationer. Jakobstads Vattens internetsida fungerar fortfarande som huvudsaklig informationskanal.