Avloppsvattnets kvalitet

Tillståndsvillkor

Västra Finlands miljötillståndsverk har 30.11.2005 gett Jakobstads Vatten beslut om reningskraven för de avloppsvatten som avleds i havet från stadens avloppsreningsverk. Totalkvävereduktionen beräknas som årsmedelvärde och de övriga värdena som kvartalsmedelvärden.

Reningskraven är från 10.12.2013

mg/l red. %
BOD7 10 95
CODcr 70 90
P 0,3 95

Analysresultat

2014 2015 2016 2017 2018
% mg/l % mg/l % mg/l % mg/l % mg/l
Fast substans

93,6

16,8 93,3 15,3 89,1 21,5 95,0 12,0 87,0 32,0
BOD7 95,1 8,9 95,2 7,9 94,6 9,7 95,0 11,0 93,0 14,0
CODcr 90,1 47,3 88,0 50,0 87,6 52,6 88,0 56,0 84,0 79,0
Ptot 96,4 0,24 96,7 0,19 95,6 0,24 97,0 0,22 91,0 0,49