Aktuellt

Kokuppmaning!

23.04.2024« Tillbaka

23.4.2024, kl. 16:00

MILJÖHÄLSAN KALLAN MEDDELAR


JAKOBSTADS VATTENS DRICKSVATTEN MÅSTE KOKAS

Jakobstads Vatten förser staden Jakobstad och södra delar av Larsmo kommun med hushållsvatten. I ett vattenprov som togs 22.4.2024 har det konstaterats Koliforma bakterier.


Allt dricksvatten och allt vatten som används vid matlagning ska kokas i
5 minuter.


Vattenbolaget kommer att inleda effektiverad klorering av hushållsvattnet och det kommer att förekomma en starkare lukt av klor än vanligt. Klor dödar skadliga mikrober. Kloret i vattnet orsakar inte sanitära olägenheter, det tryggar hushållsvattnets mikrobiologiska kvalitet. Man kan tvätta sig som normalt med vattnet och man kan diska kärl med okokt vatten, men de måste torkas omsorgsfullt efter diskningen.


Miljöhälsan Kallan kommer att ta nya prov på onsdag 24.4.2024

Uppmaningen att koka vattnet gäller tills vidare.

Mer information fås av:

Annika Porthin

Chef för miljöhälsovården

050 502 2049

Mia Hautala
Hälsoinspektör
050 362 3479