Aktuellt

Sanering av avloppsledning mellan Gäddviksvägen - Åkerledens cykelled

26.01.2024« Tillbaka

Under vinter 2024 kommer vi att sanera avloppsledningen mellan Gäddviksvägen och Åkerledens cykelled. Vi sanerar avloppsledningen delvis genom infodring (drar in det nya röret in i det gamla) och delvis genom grävning. Det är planerat att arbetet startar vecka 6-7.

Vi ber på förhand om ursäkt för störningarna som orsakas av arbetet och hoppas att ni har förståelse för dem. Om ni har några frågor om arbetet, vänligen kontakta oss.

Med vänlig hälsning,

JAKOBSTADS VATTEN

Reijo Viinikka, nätverksmästare

tel: 044–785 1270, e-post: reijo.viinikka@jakobstad.fi

Anssi Tervaskangas, planeringsingenjör

tel: 044–785 1326, e-post: anssi.tervaskangas@jakobstad.fi

Emma Kivikangas, planeringsingenjör

tel: 044–785 1511, e-post: emma.kivikangas@jakobstadi.fi

Bodil Dahlin, äldre planeringsingenjör

tel: 044–785 1464, e-post: bodil.dahlin@jakobstad.fi