Aktuellt

Förnyande av kommunalteknik på Jakobsgatan/Österleden 10.11. - 20.11

10.11.2023« Tillbaka

På Jakobstads Vattens uppdrag utför Sundström Ab Oy förnyande av kommunalteknik på Jakobsgatan / Österleden.

Jakobsgatans / Österledens trafik stängs av mellan korsningarna Trädgårdsgatan - Köpmansgatan.
Trafiken styrs via alt 1: Trädgårdsgatan – Choraeusgatan – Stationsvägen
eller via alt 2: Pedersvägen – Östra Ringvägen – Fabriksgatan – Stationsvägen (Obs! Maximihöjd 3,7 m)
Trafiken till busstationen ordnas från Köpmansgatans infart.