Tunnuslukuja

Liikelaitos Pietarsaaren Veden tunnusluvut

2007

2008

2009

2010

2011

Talousvesi

Pumpattu vesimäärä

2 194 338

2 282 197

2 243 608

2 288 495

2 228 150

m3
Omalta laitokselta

2 190 450

2 279 233

2 238 585

2 284 108

2 226 460

m3
Ostettu muilta laitoksilta

3 888

2 964

5 023

4 387

1 690

m3
Vuorokausikulutus

6 012

6 236

6 147

6 270

6 104

m3/d
Myyty vesimäärä

1 694 201

1 627 782

1 525 742

1 687 156

1 685 274

m3
Omalla alueella

1 551 763

1 512 897

1 420 773

1 537 932

1 523 033

m3
Muille laitoksille

142 438

114 885

104 969

149 224

162 241

m3
Yleinen kulutus

22,8

28,7

32,0

26,3

24,4

%

Jätevesi

Puhdistettu jätevesimäärä 3 219 873 3 306 293 2 693 202 2 999 286 3 262 561 m3
Keskivirtaama 8 822 9 034 7 379 8 217 8 938 m3/d
Laskutettu jätevesimäärä 2 314 518 2 300 779 2 061 952 2 251 266 2 311 924 m3
Omalta alueelta 1 460 760 1 442 178 1 330 759 1 442 435 1 417 623 m3
Muilta laitoksilta 837 091 844 136 718 068 795 567 800 650 m3
Laskuttamaton, % 28,1 30,4 23,9 24,6 29,4 %

Maksut

Veden käyttömaksu 1,50 1,50 1,55 1,65 1,72 €/m3
Jäteveden käyttömaksu 1,70 1,70 1,80 1,89 1,93 €/m3

Johtoverkostot

Vesijohtoverkon pituus 198 785 198 054 199 420 199 758 200 799 m
Viemäriverkoston pituus 195 928 199 084 202 677 204 606 207 791 m
Liitettyjen kiinteistöjen määrä 4 716 4 767 4 813 4 846 4 874 kpl
Korjatut vesijohtovuodot, yleiset 52 55 37 53 43 kpl
Korjatut vesijohtovuodot, yksityiset 13 11 6 17 13 kpl
Viemäritukokset, yleiset 18 20 13 27 23 kpl

Talous

Liikevaihto (1000 €) 5 565 5 592 5 501 6 181 6 171 k€
Liikeylijäämä (1000 €) 1 558 1 359 1 249 1 546 1 329 k€
Tilikauden yli-/alijäämä (1000 €) 865 673 570 869 657 k€
Investoinnit yhteensä (1000 €) 1 352 1 628 2 180 1 163 1 397 k€

Henkilökunta

Vakinainen henkilökunta 28,9 29,9 30,4 28,5 28,8 henk.