Aktuellt

Sanering av vattenledning mellan Västra Ringvägen och Bonäsgatan

30.11.2023« Tillbaka

Under december 2023 – januari 2024 kommer vi att sanera vattenledningen mellan Bonäsgatan och Västra Ringvägen. Vi sanerar vattenledningen delvis genom infodring (drar in det nya röret in i det gamla) och delvis genom grävning. Grävningen görs åtminstone vid båda ändarna av ledningssträckan och vid krökarna. Det är planerat att arbetet startar vecka 49.

Vi ber på förhand om ursäkt för störningarna som orsakas av arbetet och hoppas att ni har förståelse för dem. Om ni har några frågor om arbetet, vänligen kontakta oss.

Med vänlig hälsning,

JAKOBSTADS VATTEN

Reijo Viinikka, nätverksmästare

tel: 044–785 1270, e-post: reijo.viinikka@jakobstad.fi

Jon Majors, nätverksingenjör

tel: 044–066 8658, e-post: jon.majors@jakobstad.fi

Anssi Tervaskangas, planeringsingenjör

tel: 044–785 1326, e-post: anssi.tervaskangas@jakobstad.fi

Emma Kivikangas, planeringsingenjör

tel: 044–785 1511, e-post: emma.kivikangas@jakobstadi.fi

Bodil Dahlin, äldre planeringsingenjör

tel: 044–785 1464, e-post: bodil.dahlin@jakobstad.fi