Aktuellt

Information 11.10. - 26.10.

11.10.2023« Tillbaka

26.10.

Spolning av ledningsnätet pågår för att sänka järnhalten i vattnet under målsättningsvärdet över hela staden. Fastän järnhalten i vattnet på vissa ställen är högre än den rekommenderade nivån, är vattnet fortsättningsvis drickbart. Vattenutdelningen på torget och vid Företagarvägen 24 fortsätter över helgen. Jakobstads Vatten beklagar störningarna och meddelar nästa gång om vattenkvalitén på måndag 30.10.

25.10.

Jakobstads Vatten har idag tagit prover på vattnets järnhalt i olika delar av ledningsnätet. På basen av provtagningarna är vattnets järnhalt i största delen av staden under målnivån, men på vissa ställen överskrider värden lite. Spolning av ledningsnätet runtom i staden pågår.

Fastän järnhalten i vattnet på vissa ställen är högre än den rekommenderade nivån, är vattnet fortsättningsvis drickbart. Enligt Institutet för hälsa- och välfärd samt hälsoskyddsmyndigheten orsakar förhöjda järnhalter ingen betydande hälsorisk.

Trots detta kommer vattenutdelningen på torget och vid Företagarvägen 24 att fortsätta tills störningssituationen är över. Jakobstads Vatten meddelar nästa gång om vattenkvalitén på torsdag 26.10.

23.10.

Jakobstads Vatten har idag tagit prover ute i ledningsnätet och järnhalten på vattnet varierade mellan 0,07-0,32 mg/l. Målnivån för järn i dricksvatten är 0,2mg/l.

Detta tyder på att fastän vattnet redan nått målnivån ställvist i ledningsnätet så finns det ännu ställen där järnhalten är förhöjd. Vattenkvalitén kommer att förbättras runtom i staden i olika takt, vilket betyder att vissa kunder kommer att se en förbättring tidigare än andra.

På grund av detta kommer vattenutdelningen på torget och vid Företagarvägen 24 att fortsätta som självbetjäning kl. 10:00-20:00 ännu fram till onsdag. Vattenutdelningen behöver avslutas till natten för att minska frysrisken.

Jakobstads Vatten meddelar nästa gång om vattenkvalitén på onsdag eftermiddag.

20.10.

Järnhalten i utgående vattnet från vattenverket är nu klart under målsättningen, provresultaten från driftskontrollen visar 0,07 mg/l medan målnivån är under 0,2 mg/l. Arbetet övergår nu till att få bort järnet ur ledningsnätet.

Fastän vattnet som nu produceras är av fullgod kvalitét kommer det troligen att dröja ännu några dagar innan de flesta kunder har bra vatten i kranen. Vattenkvalitén kommer att förbättras runtom i staden i olika takt, vilket betyder att vissa kunder kommer att se en förbättring tidigare än andra.

På grund av detta kommer vattenutdelningen på torget och vid Företagarvägen 24 att fortsätta som självbetjäning över helgen 10:00-20:00. Vattenutdelningen behöver avslutas till natten för att minska frysrisken.

19.10.

Järnhalten i utgående vattnet från vattenverket är nu klart på sjunkande, men fortfarande är värdet aningen över målsättningen. Spolningar pågår runtom i staden för att även sänka järnhalten i ledningsnätets vatten.

Vattenutdelningen på torget och vid Företagarvägen 24 fortsätter som självbetjäning dagligen 07:30-20:00 tills läget återgår till det normala. Vattenutdelningen behöver avslutas till natten för att förhindra frysrisken.

18.10.

Jakobstads Vatten informerar att järnhalten är fortfarande förhöjd och att vattenutdelningen på torget fortsätter som självbetjäning.

På grund av det kalla vädret kommer utdelningen avslutas på kvällen 22:00 för att förhindra att kranarna fryser sönder. Utdelningen fortsätter sedan igen på torsdagen 07:30-22:00 som självbetjäning.

17.10.

Järnhalten på utgående vatten från vattenverket är fortfarande förhöjd. Vattenutdelningen ur kärror på torget fortsätter och nu har även en till utdelningspunkt möjliggjorts.

På Företagarvägen 24 har nu en vattenpunkt byggts som levererar vatten från Pedersöre. Vattenkranarna finns intill vändningsplan i slutet av vägen.

Personer som använder sig av punkten ombeds att inte störa företagens verksamhet på området genom att blockera deras utfarter eller använda sig av deras parkeringar. Även vägen bör lämnas öppen för trafik.

16.10.

Till följd av den förändrade smaken och färgen på vattnet så erbjuder vattenverket dricksvatten från grannkommunerna ur tankbilar vid torget och har bemanning där idag måndagen den 16.10.2023 fram till kl. 16. På kvällen är det fortfarande möjligt att hämta vatten från tankbilarna med egna kärl fastän där inte finns vattenverkets personal.

Vattenverkets dejour kommer dock att med jämna mellanrum granska att tankarna inte går tomma.

Planen är att erbjuda vatten vid torget tills situationen förbättras. I morgon tisdag är personalen igen på plats för att dela ut vatten kl. 9-16. Övriga tider gäller självbetjäning. Ifall ni önskar hämta vatten så bör ni ta med eget kärl.

Österbottens välfärdsområde påminner om att om användning och drickande av vatten orsakar till exempel magbesvär, behöver personen inte nödvändigtvis vård. Österbottens välfärdsområde uppmanar att ringa nummer 116117 innan man söker sig till jourvården.

16.10.

Jakobstads Vatten delar ut vatten på torget idag, måndag ca kl. 9-16.

Mera information om kvällens vattendistribution ges senare idag.

Ifall ni önskar hämta vatten så bör ni ta med eget kärl.

Österbottens välfärdsområde påminner om att om användning och drickande av vatten orsakar till exempel magbesvär, behöver personen inte nödvändigtvis vård. Österbottens välfärdsområde uppmanar att ringa nummer 116117 innan man söker sig till jourvården.

15.10.

Jakobstads Vatten beklagar att det fortfarande förekommer driftstörningar som orsakar smak- och missfärgningar av dricksvattnet.

Vattnet är fortfarande drickbart. Järnhalten i vattnet är fortsättningsvis högre än den rekommenderade nivån men enligt institutet för hälsa- och välfärd orsakar förhöjda järnhalter ingen betydande hälsorisk.

Trots detta kommer vi, i samarbete med grannkommunernas vattentjänstverk, erbjuda dricksvatten ur tankbilar idag 15.10 vid torget ca 17-21 ikväll, eller så långt som lagret räcker. Under morgondagen kommer vi fortsätta utdelningen av dricksvatten vid torget. Mera info om morgondagen kommer senare.

Ifall ni önskar hämta vatten så bör ni ta med eget kärl.

13.10.

Fortsatt förhöjd järnhalt i dricksvattnet

Jakobstads Vatten informerar om fortsatt förhöjd järnhalt i dricksvattnet p.g.a. dålig råvattenkvalité. Den dåliga råvattenkvalitén beror i sin tur på den höga vattennivån i Esse å. Enligt Institutet för hälsa och välfärd orsakar järn i dricksvatten ingen betydande hälsorisk utan höga järnkoncentrationer kan främst irritera magen. Vattnet kan användas normalt, men kan missfärga bl.a. vittvätt. Vi beklagar situationen och gör vårt bästa för att åtgärda den med bl.a. spolning av vattenledningsnätet.

11.10.

Järnhalten i dricksvattnet för tillfället förhöjt

På grund av den dåliga råvattenkvalitetén och servicearbeten vid vattenverket har tyvärr störningar i driften uppstått. Till följd av detta är järnhalten i dricksvattnet för tillfället förhöjt. Således kan vattnet ställvist ha avvikande färg och smak. Enligt Institutet för hälsa och välfärd orsakar järn i dricksvatten ingen betydande hälsorisk utan höga järnkoncentrationer kan främst irritera magen.

Vi gör vårt bästa för att åtgärda situationen så fort som möjligt.