Avloppsvattnets kvalitet

Tillståndsvillkor

Västra Finlands miljötillståndsverk har 30.11.2005 gett Jakobstads Vatten beslut om reningskraven för de avloppsvatten som avleds i havet från stadens avloppsreningsverk. Totalkvävereduktionen beräknas som årsmedelvärde och de övriga värdena som kvartalsmedelvärden.

Reningskraven är från 1.1.2010

mg/l red. %
BOD7 10 95
CODcr 75 85
P 0,3 95

Analysresultat

2009 2010 2011 2012 2013
% mg/l % mg/l % mg/l % mg/l % mg/l
Fast substans 95,0 19,9 94,0 17,70 95,6 16,8 93,7 18,9 95,4 13,6
BOD7 95,7 11,5 95,8 10,40 96,4 10,0 94,8 10,9 96,3 8,5
CODcr 92,4 54,8 91,4 54,50 92,9 50,1 91,3 50,3 91,8 50,6
Ptot 96,7 0,33 96,2 0,29 97,4 0,23 96,4 0,26 97,8 0,18