Aktuellt

Tvättning av vattentornet

12.03.2021« Tillbaka

Det normala underhållet av vattendistributionsnätet inkluderar att tvätta vattentornet med jämna mellanrum. Detta säkerställer hushållsvattnets höga kvalitet.

Vattentornet kommer att tvättas under v. 11-12/2021. Cisternen töms för tvätt och desinficering. Cisternen spolas sedan och provtagningen säkerställer vattnet goda kvalitet innan det leds ut i ledningsnätet.

I ledningsnätet kan det under tiden förekomma tryckvariationer och grumligheter. Spolning av vatten hjälper till att avlägsna grumligheten.