Ajankohtaista

Kaikki hulevesivarat on siirretty Pietarsaaren Vedeltä Pietarsaaren Kaupungille 1.1.2019 lähtien

21.02.2019« Takaisin

Kaikki hulevesivarat on siirretty Pietarsaaren Vedeltä Pietarsaaren Kaupungille 1.1.2019 lähtien. Kaupunki on kirjoittanut siitä mitä tämä tarkoittaa käytännössä tässä:

https://www.jakobstad.fi/ajankohtaista/viisi-kysymysta-ja-vastausta-uudesta-hulevesimaksusta

"Muutos johtuu lakimuutoksesta, jonka myötä kaupungilla on kokonaisvastuu. Kaupunki on myös päättänyt, että hulevesijohdot ovat kaupungin omistuksessa ja ylläpitämiä. Ne siirtyvät Pietarsaaren Vedeltä.

Nyt kaupunki laajentaa järjestelmää ja investoi enemmän huoltoon, jotta tulvien ja vettä tulvivien kellareiden riskiä voitaisiin vähentää esimerkiksi rankkasateella ja lumen sulamisalueilla.

1. Kaupungininsinööri Harri Kotimäki, mitä on hulevesi?

– Teknisesti hulevesi on vettä, joka valuu väliaikaisesti maahan. Suurin osa on sadevettä tai lumen ja jään sulamisvettä. Lain mukaan tähän kuuluu myös kuivatusvesi, joka johdetaan pois jo rakennetuilta tonteilta. Rakentamattomilla alueilla vesi imeytyy vapaasti maaperään tai se johdetaan pois vesistöjen kautta. Alueilla, joille on rakennettu ja joilla on päällystettyjä pintoja, meidän on johdettava vesi pois, jotta vältämme tulvat ja vedellä täyttyvät kellarit esimerkiksi rankkasateiden seurauksena. Ongelmia ilmenee heti, kun vesi ei mahdu putkiin.

– Kaupungin vastuulla on jo muutaman vuoden ajan ollut huolehtia hulevedestä, ja se edellyttää, että laajennamme hulevesijärjestelmää johdoilla tai ojilla ja huollamme nykyisiä järjestelmiä. Äärimmäisten sääolojen odotetaan yleistyvän, mikä lisää toimivan vesijärjestelmän ja vaihtoehtoisten sadevesireittien tarvetta. Uusien alueiden suunnittelussa otetaan huomioon vesijärjestelmien tarve. Keskustassa muun muassa Campuksella, poliisitalolla, torilla ja Jakob Centerillä on sisäänrakennettu viivästysjärjestelmiä katujen alle. Näiden avulla joiden avulla vesi voidaan johtaa pois valvotuissa olosuhteissa."

Lisätietoja Nicklas Gustafsson 044-785 1227 ja Harri Kotimäki 044-785 1750.