Ajankohtaista

Vesitornin pesu

12.03.2021« Takaisin

Vedenjakeluverkoston normaaliin huoltotoimintaan kuuluu vesitornin pesu säännöllisin väliajoin. Näin voidaan varmistaa talousveden korkea laatu.

Vesitornin pesu suoritetaan v. 11-12/2021 aikana. Säiliö tyhjennetään pesua ja desinfiointia varten. Tämän jälkeen säiliö huuhdellaan ja näytteenotolla varmistetaan veden hyvä laatu ennen sen johtamista vesijohtoverkkoon.
Verkostossa saattaa työn aikana aiheutua paineenvaihteluja ja vedessä sameutta. Vedenjuoksutus auttaa mahdollisen sameuden poistoon.